Звіт

директора Киданівського НВК

«ЗОШ І-ІІ ст.-дитсадок»

Богуславської районної ради

Київської області

Мохи Олени Олександрівни

 

за 2017-2018 навчальний рік

 Вступ

Навчальний заклад перебуває у комунальній власності Богуславської районної ради, підпорядковується відділу освіти Богуславської РДА та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства.

 

У 2017-2018 навчальному році роботу НВК було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про освіту» , «Про загальну освіту»  (зі змінами), Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» положень Національної доктрини розвитку освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію комплексної програми розвитку освіти, державних регіональних програм у галузі освіти,(слайд) інших чинних законодавчих і нормативно-правових документів, що стосуються  загальної середньої освіти.

            Головним завданням соціально-економічної політики України в галузі освіти є модернізація начально-виховного процесу з метою досягнення нової якості загальної освіти.

Завдання школи – створити такі передумови, які б давали можливість навчати дітей якісно і цікаво, забезпечували розвиток національно-свідомої та креативної особистості.(слайд)

Практична діяльність навчально-виховного комплексу у 2017-2018н.р.  побудована згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності та внутрішніми нормативними документами, що регламентують діяльність закладу:

-   статут НВК ;

-    правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового   коллективу;

- посадові інструкції працівників НВК, які включають розділ «охорона праці». (слайд)

                       

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів та вихованців у НВК, Конвенції ООН "Про права дитини".

Система методичної роботи у 2017-2018 навчальному році передбачала :

       аналітико-прогностичну діяльність;

       навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

       удосконалення  методичної  майстерності та культури    педагогіч­них працівників.

Стан та розвиток шкільної мережі

На виконання ст.. 53 Конституції України, ст..35 Закону України «Про освіту», ст.6 « Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку спостерігаємо вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території села Киданівки вплинуло й на шкільну мережу.

            Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюємо контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, збираємо довідки-підтвердження про навчання, перевіряємо списки дітей шкільного віку, складаємо відповідні звіти за встановленою формою. Загальне зменшення кількості учнів впливає на мережу навчального закладу, що призводить до малої наповнюваності класів, до зменшення педагогічного навантаження вчителів. Однак існує тенденція до стабільної кількості учнів НВК, оскільки, випускатиметься у 2018 році   5 учнів, і подано заяв щодо вступу до 1 класу також 5.

Усі класи з українською мовою навчання. Згідно нового Стандарту освіти інформатика вивчається у всих класах (окрім першого).

У 2017-2018н.р.у НВК продовжив свою роботу гурток «Різблення по дереву»  та розпочав роботу новий народознавчий гурток « Народні промисли». (слайди)

 

3 учні відвідують спортивну школу ( секція - вільна боротьба) та беруть участь у обласних змаганнях і мають досягнення обласного рівня, одна дівчинка продовжує навчання у школі мистецтв та 1 учениця відвідують заняття у спорткомплексі «Льодограй»

Навчальний рік

Гуртки, у НВК

Позашкілля

Показник

2015-2016

2(15)

4

48%

2016-2017

1(7)

6

41%

2017-2018

2(15)

5

50%

 Отже, показник охоплення учнів позашкільними заняттями та гуртками склав :(слайд)

 

Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 року №646 педагогічним колективом НВК проведена певна робота щодо уточнення первинних списків дітей шкільного та дошкільного віку. Постійно здійснюється перевірка явки дітей на навчання у НВК. Із систематичним записом в журналі відвідування.

 Для отримання базової середньої освіти станом на 25.05.2018 року охоплено 100% дітей шкільного віку. Для залучення дітей і підлітків шкільного віку до навчання, попередження випадків бродяжництва школою вжито дієвих заходів щодо своєчасного виявлення таких дітей. Для розв’язання цієї проблеми педагогічним колективом проводиться постійний контроль за місцем знаходження кожного школяра.

Соціологічний супровід навчально-виховного процесу в НВК здійснює соціальний педагог Кагаловська Н.С.

В результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи проводиться систематичний облік, пропущених уроків.(слайд) За 2017-2018 н.р. було відвідано 7 сімей пільгових категорій, але особлива увага приділялась окремим сім’ям, з якими проводилися неодноразові бесіди, консультації щодо належного піклування про власних дітей, складено __ актів обстежень житлова-побутових умов.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у школі  проводиться робота      щодо  впровадження   нових   інформаційних   технологій   у   навчально-виховний  процес та адміністративну діяльність. У школі працює кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 комп’ютерів.), є вихід у світові інформаційні мережі. (слайд)

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет,  засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно–орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в Інтернет.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Навчальний план виконано (за рахунок ущільнення матеріалу), варіативна складова реалізована повністю.

Протягом 2017–2018 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно до річного плану роботи НВК та Положення про бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів. У бібліотеці шкільний фонд нараховує.   (слайд)

                                              2015-2016                   2016-2017                    2017-2018

 

Фонд загальний:

- підручники

- художньої літератури

- газет, журналів

          5978

1550

4428

2

6120

1681

4439

2

6206

1766

4440

0

Забезпеченість підручниками:   80%                     80%                                     95 %

 

Організація харчування учнів у НВК.

«Для нас зараз найголовніше – виробити стратегію і колективну думку щодо питання, як зупинити вимирання нації, як зміцнити здоров’я дітей – громадян України. Що належить зробити освіті, що – іншим структурам?» Олександр Захаренко, 1993р.

Здоров’я наших дітей залежить в першу чергу від якісного харчування . У НВК діє заборона на вживання чіпсів, сухариків і т.д. Питання гарячого харчування для учнів та вихованців завжди знаходиться під пильним контролем. Їдальня розрахована на 50 посадочних місць. ( слайд)

 У харчоблоці навчального закладу є необхідне технологічне обладнання для приготування якісних страв:( слайд) електроплита -1шт., електросковорідка - 1 шт., духова шафа - 1 шт., бак для підігріву води. Усе у робочому стані. Шкільна їдальня забезпечена холодильним обладнанням. (слайд)

Із 2015-2016 н.р. послуги по організації гарячого харчування для дітей НВК надає СТ «Українка», керівник Т.І. Баранова. У 2016 -2017 н.р. 100 % учнів 1-4 класів охоплено гарячим харчуванням та 50% учнів 5-9 класів, які належать до пільгових категорій за кошти місцевого самоврядування та 40% отримують гарячі обіди за кошти батьків. У 2017 -2018н.р. 100 % учнів 1-4 класів охоплено гарячим харчуванням та 50% учнів 5-9 класів, які належать до пільгових категорій за кошти місцевого самоврядування та 20% отримують гарячі обіди за кошти батьків. (слайд)

 

Організація діяльності навчального закладу повинна бути дієвою, результативною і звичайно безпечною . Збереження і зміцнення здоровя дітей – пріоритетний напрямок навчально- виховного процесу . Головною метою роботи НВК щодо попередження дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам є створення навичок здорового способу життя; виховання власної обережності учнів та вихованців; збереження повноцінного фізичного розвитку дітей

У закладі постійно проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з профілактики травматизму серед дітей:

-        розгляд питань на батьківських зборах.

-        єдині виховні години з питань безпеки життєдіяльності,

-        первинні та цільові інструктажі щодо безпечного поводження біля водоймищ, на дорогах міста, запобігання травмування дітей у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій

-        Тижні безпеки життєдіяльності  (слайд)

Під час Тижня проводиться ряд заходів щодо профілактики і запобігання дорожньо-транспортного травматизму та вивчення правил дорожнього руху. (слайд)

Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів із техніки безпеки на уроках трудового навчання, фізичної культури, у кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології та інших. З метою створення умов безпечного перебування учнів у закладі організовано чергування учнів та вчителів під час перерв. 

 2017-2018 н.р. жодного нещасного випадку під час навчально-виховного процесу та побутового травматизму зафіксовано не було.

Класні керівники систематично збирають відомості про місцезнаходження учнів у канікулярний час, обов'язково проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності перед проведенням заходів за межами школи, з електробезпеки, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами, безпечної поведінки в побуті, а також на воді та льоду .

  На уроках з предмету «Основи здоров'я» приділяється належна увага щодо виховання навичок відповідального ставлення до власного здоров'я, проводяться уроки з виконанням практичних завдань стосовно формування знань з різних видів безпеки, охорони здоров'я, учні вчаться надавати першу домедичну допомогу при нещасних випадках.

Кожен випадок травмування учнів фіксується у журналах обліку травм відповідного зразка, проводяться службові розслідування за випадками травмування. Питання про травматизм учнів розглядається на нарадах при директорі, батьківських зборах.

-        Адміністрація школи та педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо збереження здоров’я та щоденного харчування учнів.

 

Спортивно-оздоровча робота

На виконання Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 4013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005 р. «Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо забезпечення доступу до якісної освіти», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті (347/2002), Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» (963а/98) та з метою зміцнення здоров’я запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді педагогічним колективом проведено роботу направлену на виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, формування у дітей навичок здорового способу життя, оптимізації режиму навчально – виховного процесу, активізації фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи .

Забезпечити виконання даних програм дозволить спортивний зал на 149 м кв. (слайд)та наявність спортивного інвентарю.

Всі учні 1-9 класів та вихованці дитсадка пройшли медичний огляд спеціалістами ЦРЛ . З метою збереження фізичного і психічного здоров’я школярів вчителями розроблено листи здоров’я, де зазначаються патологічні захворювання кожної дитини, група по фізвихованню. Знаходяться ці листи в класних журналах. Учні, які за підсумками медогляду  потрапляють до спеціальної медичної групи, під час уроків фізичної культури виконують вправи відповідно до їх стану здоров’я.

У 2015-2016 н.р. 6 учнів –підготовча, 2 учні –спеціальна.

У 2016-2017 н.р. 9 учнів –підготовча.

У 2017-2018 н.р. 2 учні –спеціальна група, 10 учнів підготовча.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, шкільної спартакіади проводились,  (слайд), активну участь 5-9 класу, З метою всебічного розвитку учнів проводився Олімпійський тиждень під час якого було проведено єдиний Олімпійський урок, конкурс малюнків та плакатів, вікторина з історії Олімпійських ігор, спортивні змагання «Веселі старти». В школі проводяться  профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.(слайд) Учні готували повідомлення для виступу на шкільній лінійці, приймали активну участь у уроках - тренінгах з основ здоров’я, створювали презентації за темами, малювали малюнки.  

Брали участь у районних змаганнях: футбол -(10 місце), баскетбол - дівчата 4 м., хлопці -7 м., настільний теніс - командне 2 м., легка атлетика, стрітбол  .

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання . У НВК створено всі умови  для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами та  програмами. Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором НВК. До проведення індивідуальних занять залучали вчителів із відповідною педагогічною  освітою. Кількість годин для організації навчання  визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами та доповненнями). Згідно Закону України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

Положення про індивідуальне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2001 р. № 797 "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" було організовано індивідуальне навчання дитини з особливими освітніми потребами(Швидкого Ігоря учня 9-го класу ). На підставі документів:

·                     довідки лікувально-консультативної комісії;

·                     заяви батьків;

·                     копії свідоцтва про народження дитини;

·                     наказу по школі;

·                     розкладу уроків;

·                     графіку роботи вчителів індивідуального навчання

 

Навчальний рік

Кількість учнів

Прізвище

учня

Клас

Кількість годин навчання

Ступінь інвалідності

2016-2017

1

Швидкий І.

8

14

Легка розумова відсталість

           

Індивідуальні навчальні плани роботи вчителів були  складені відповідно до навчальної програми для даного  класу. Протягом навчального року вівся  журнал індивідуального навчання,  його оформлено згідно з Інструкцією з ведення журналу індивідуального навчання. Ведення журналу індивідуального навчання перевірялося заступником директора та  директором НВК протягом року. Під час перевірок журналу контролювалося: вчасне ведення записів та  виставлення оцінок учителями – предметниками,   виставлення тематичного та семестрового оцінювання учнів. Директором НВК  контролювалася наявність та стан ведення учнівських робочих та контрольних зошитів. Розклад занять учнів було   погоджено з батьками Швидкого Ігоря.

Через малу наповнюваність класів організовано навчання за індивідуальною формою для  учнів 5,6,7 класів відповідно до наказу МОН №8 від12.01.2016року «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання для загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Результати навчальних досягнень

У НВК навчається 39  учнів у 1-9 класах та 15 вихованців дитячого садка.

Державна підсумкова атестація у 2017-2018 н.р. у 4-му  пройшла організовано та показала наступні результати:

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

 (українська мова), 4 клас

 

Всього учнів

Виконувало роботу

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Загальний показник

Якісний показник

5

5

1

1

2

1

80%

60%

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

 (математика), 4 клас

 

Всього учнів

Виконувало роботу

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Загальний показник

Якісний показник

5

5

1

2

2

-

100%

80%

 

На кінець 2017-2018 навчального року учні показали такий рівень навчальних досягнень.

 

 

Рік навчання

Кількість учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2015-2016

41

3 /  7%

15  / 36%

19  / 46%

4  / 10%

2016-2017

39

1  / 2%

11 /28%

16  /41%

4 /10%

2017-2018

39

1  / 2%

12 /33%

17 /52%

4 /12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОДАЛЬШОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 9 КЛАСУ

Навчальний рік

Кількість випускників

До 10 класу

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів

% учнів, які навчаються

2014-2015

4

-

-

4

100%

2015-2016

6

1

2

3

100%

2017-2018

7

-

4

3

100%

 

Профорієнтаційна робота

            У НВК здійснюємо профорієнтаційну роботу з учнями, проводимо роз’яснювальну роботу з батьками. У 2017-2018 н.р. відвідно Поташанське лісництво, учні 8-9 класів  брали активну участь у днях відкритих дверей навчальних закладів м. Богуслава.

            У НВК створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, виявлення здібностей кожного учня.

(слайд)

Кадрове забезпечення

 

Роботу навчального закладу спрямовано на виконання Комплексної програми розвитку освіти та на удосконалення національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

2017-2018 н.р. 18 педагогічних працівники  з них 2 сумісники та 1 педагог перебуває у відпустці по догляду за дитиною, із них соціальний педагог – 0,25 ставки, педагог – організатор -0,25 ставки, музичний керівник дитячого садка – 0,25 ставки, бібліотекар –10% від ставки, 2 вихователі дитячого садка – по  0,75 ставки. 

 

КІЛЬКІСНО – ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Навчальний рік

Кількість педпрацівників

Вища

І

ІІ

Спеціаліст

2015-2016

15

2

1

2

10

2016-2017

16

3

3

-

10

2017-2018

18

3

3

-

12

 

 

 

 

 

 

 

У школі працює 16 учителів, з яких мають вищу освіту –11  осіб, 1 педагог незакінчену вищу,  ;  4 –мають середню спеціальну освіту.

 

МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ

 

Навчальний рік

Загальна кількість

ПІП учителя

Напрями роботи

2017-2018

5

Тарасюк Сергій Миколайович

Вчитель інформатики

Костенко Юлія Борисівна

Вчитель початкових класів

Ярмулківська Оксана Валеріївна

Вчитель початкових класів

Кагаловська Наталія Сергіївна

Педагог –організатор

Шевченко Катерина Сергіївна

Вчитель української мови та літератури

 Робота з молодими спеціалістами:

·         організовано наставництво

·         забезпечено відвідування районної школи молодого вчителя;

·         надано методичні рекомендації, проведено індивідуальні консультації;

·         забезпечено педагогічним навантаженням (за згодою вчителя)

Методична робота

      Методичну роботу спрямовано на підвищення рівня компетентності вчителів, удосконалення фахової майстерності, надання практичної допомоги педагогічним працівникам щодо розвитку їхнього творчого потенціалу. Організаційно-методичну роботу спрямовано на різнорівневу реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання, Національної стратегії розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України, методичних рекомендацій Департаменту освіти Київської ОДА та відділу освіти Богуславської РДА.

                     Методична робота проводиться за індивідуальними та груповими формами роботи: педагогічні ради,  предметні методичні об’єднання та індивідуальні консультації молодих педагогів.

                      У 2017-2018н.р. навчальний заклад розпочав роботу над новою науково-методичною проблемою. « Створення освітнього середовища на основі національно-патріотичного виховання в умовах сільської школи» (слайд), яка реалізується поетапно.

 У 2017-2018 н.р. теоретичне обґрунтування, вивчення науково-методичної проблеми, яка спрямована  на виконання таких завдань:

·         ознайомлення всіх членів педколективу з аналітичним матеріалом щодо вивчення проблеми ;

·         опрацювання науково-методичної літератури;

·         створення ініціативної групи з планування системи заходів;

·         підвищення методичної, інформаційної, загальної культури педагогічних працівників;

·         методична підготовка вчителів за інноваційними технологіями;

·         надання практичної, методичної допомоги вчителям;

·         удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

·         удосконалення системи пошуку та розвитку обдарованих дітей;

·         вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду щодо даної проблеми.

Методична робота в НВК зосереджена на роботі методичних об’єднань:

·         МО вчителів початкових класів та вихователів дитячого садка (керівник Тернова О.О.)

·         МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Горовенко Т.М.)

·         МО вчителів природничо-математичного циклу ( керівник Іващенко В.О.)

·         МО класних керівників (керівник Кагаловська Н. С.)

·         Школа молодого вчителя (керівник  Підлужна Л.В.)

Тематика основних педагогічних рад  (слайд):

2017-2018 н.р.

·         «Про роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовного та морального світогляду»

·         « Про ефективні прийоми виховання національно свідомої особистості»

·         «Про  сучасні підходи до національно- патріотичного виховання»

 

                     Видатний американський учений, економіст,один із найбільш впливових теоретиків менеджменту ХХст.ПітерДрукер аргументовано доводить, що :

Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота.                 П.Друкер (слайд)

Усі методичні об’єднання мають річні плани роботи і проводять засідання відповідно до графіка. Слід зазначити, що тематика засідань відповідає проблемі, над якою працює школа.

В їх роботі  використовувалися такі форми роботи як презентації, майстер-класи, дискусії, обговорення в загальному колі, тренінги, де вчителі вивчали основні положення нормативних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації самостійної роботи учнів на уроках і позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, розробці системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до програми, інноваційним формам навчання та виховання, визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

      З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у школі  проводиться робота      щодо  впровадження   нових   інформаційних   технологій   у   навчально-виховний  процес та адміністративну діяльність.

У 2017-2018  навчальному році всі педагогічні працівники мають сертифікат курсів Інтел

  Також продовжилася робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання:

·         створення на підставі використання інформативного класу бази електронних напрацювань супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу;

·         оновлюється шкільний сайт;

·         Підключено до комп’ютерного класу швидкісний Інтернет

 

Новозеландськийписьменник, видавець та дослідник, якийпонад 30 роківзаймаєтьсявивченнямметодівнавчання. Співавтор книги "Революція у навчанні". СпівзасновникновозеландськогоТихоокеанського фонду (PacificFoundation) – благодійного фонду, якийзаймаєтьсяпрактичнимвпровадженнямметодівнавчання в ранньомудитинстві стверджує:

Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються.Гордон Драйден  (слайд)

 

Учителі школи йдуть в ногу з часом і широко впроваджують у практику роботи інноваційні технології.   Нові інформаційні технології на уроках впроваджують всі  педагоги та вихователі навчального закладу.

У школі ведеться робота з обдарованими дітьми. Постійно учні школи беруть участь у інтелектуальних та творчих  конкурсах: (слайд) "Колосок", "Кенгуру", знавців української мови ім.. П. Яцика,  мовно-літературному ім.. Т. Шенченка, конкурсі малюнку «Твоє майбутнє в твоїх руках», природоохоронній акції «Ліси для нащадків», конкурсах «Новорічна композиція» (слайд), «Український сувенір» , природоохоронній акції «Годівничка», «Об’єднаймося ж, брати мої», чемпіонаті « Найгармонійніша дитина Богуслава -2018» , військово- патріотичній грі «Сокіл», «Джура» (слайди), щорічні благодійні ярмарки, допомога онкохворим .

 

 

 

Зміст заходу

2017 - 2018

Конкурс « Годівничка»

ІІІ

Конкурсі малюнку «Твоє майбутнє в твоїх руках»

Номінація

Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція»

участь

Всеукраїнський конкурс «Український сувенір»

І та ІІ

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж,  брати мої!».

І

Чемпіонат за звання «Найгармонійніша дитина Богуслава – 2018»

номінація

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

 

2 «Впоряд»

Конкурс «Неосяжна моя Україно!»

ІІ та ІІІ

Всеукраїнський конкурс фотоаматорів « Моя Україно!»

Природоохоронна акція « Ліси для нащадків»

І

 

ІІІ

Виставка-конкурс «Право очима дитини»

ІІІ

Новорічна композиція

Участь

Всеукраїнський творчий конкурс на протипожежну та техногенну тематику

ІІІ

Найгармонійніша дитина

Участь

Конкурс малюнка « Охорона праці очима дітей»

ІІ

«Космічні фантазії»

Участь

Конкурс плакатів на протипожежну та техногенну тематику

ІІІ

«Юний дослідник»

ІІІ

 

Результати учнів у предметних конкурсах ІІ етап

2017-2018 н.р.

ПІП учня

Клас

Місце

Назва конкурсу

ПІП вчителя

Василенко Аліна

4

ІV

К-с знавців української мови ім. П. Яцика.

Аштема Л.І.,

Романченко Микола

9

IIІ

Мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка.

Моха О.О.

Романченко М.

9

І

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

Моха О.О.

 

Результати учнів у II етапі шкільних олімпіад:

 

 

 

2017-2018н.р. - 4  призових місць

п/п

ПІП учня

Назва предмета

Місце

ПІП вчителя

2.

Романченко М.

Трудове навчання

I

Романченко А.І.

3.

Романченко М.

Українська мова та літ.

IIІ

Моха О.О.

6

Масюк В.

Хімія

ІІ

Іващенко В.О.

7

Романченко М.

Історія

ІІІ

Горовенко Т.М.

 

Участь в III етапі шкільних олімпіад  та конкурсів 2017-2018 н.р.:

п/п

ПІП учня

Назва предмета

Місце

ПІП вчителя

1.

Романченко Микола

Трудове навчання

II

Романченко Андрій Іванович

2

Романченко Микола

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

ІІІ

Моха О.О.

 

 

 « Почуття обов’язку і відповідальності за все, що діється в школі, народжується та міцніє тільки там, де кожний педагог своїм особистим прикладом і працею робить конкретний внесок у справу педагогічного колективу, де цей внесок отримує визнання, схвалення, оцінку». Влучно характеризують слова О.Захаренка аналіз діяльності педагогів нашої школи.

 

Атестація педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки. Педагоги НВК відвідують обласні майстер-класи та педагогічні студії.

   Проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Усі педагоги школи проходять чергову курсову підготовку на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» у м. Біла Церква .

Передовий педагогічний досвід фіксується у процесі внутрішкільного контролю у міжатестаційний період за 5 років. Під час виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду здійснюється: планування вивчення досвіду роботи вчителя, проводяться бесіди з педагогічними працівниками та учнями школи, анкетування, відвідування й аналіз різних форм організації навчально-виховного процесу,  проводяться контрольні, практичні та лабораторні роботи, аналіз учнівських робіт, вивчення педагогічної документації. На основі зібраного матеріалу проводиться педагогічний аналіз зібраного фактичного матеріалу.

У 2017-2018 н.р. – (4) атестація вчителя історії Горовенко Т.М.. на встановлення  кваліфікаційної категорії « спеціаліст».

- атестація вихователя дитячого садка Коршак Л.В. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст»

- атестація вчителя початкових класів Тернової О.О. на підвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст»

- атестація вчителя української мови та літератури Мохи О.О. на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії

 

Виховна робота, самоврядування, національно-патріотичне виховання.

Серед пріоритетних напрямків виховної роботи колективу НВК є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно розвиненої, із свідомою патріотичною позицією громадянина України.

Активно проводиться робота щодо національно-патріотичного виховання учнів. У виховний простір закладу впроваджено комплексну Програму патріотичного виховання.

Невід’ємною складовою виховної системи стала дитяча організація «Шкільна Рада» як орган учнівського самоврядування. (слайд) Структура Шкільного самоврядування : Президент, Віце-президент. Кабінет міністрів: Міністерство спорту та туризму, міністерство культури та відпочинку, міністерство освіти, міністерство внутрішніх справ

Система учнівського самоврядування за сучасних умов створює сприятливий грунт для засвоєння школярами принципів демократизації, виробленню управлінських навичок, розвиває лідерські здібності, виховує у дусі взаєморозуміння та поваги, терпимості.

Очолює учнівський колектив голова Ради однодумців, яка має право прийняття рішень від імені учнівського колективу. Вона сформована з учнів 8-9 класів.

Учнівське самоврядування — це дієва форма залучення учнів до реального управління навчально-виховним процесом, ефективний засіб активної соціалізації учнів. Діти вчаться спілкуванню, виробляють навички організації та адміністрування, стають більш відповідальними, що допомагає у дорослому житті.

 Проблема над якою працюють учні – це виховання активної особистості, учня – патріота, через роботу учнівського самоврядування. (слайд)

 Девіз учнівського самоврядування: Ми запропонували – ми зробили – ми несемо відповідальність.

Молодша ланка шкільного самоврядування називається «Барвінкова країна » (слайд)

Мета діяльності - захист прав та інтересів членів організації, всебічний розвиток особистості дитини, її здібностей, допомога кожній дитині виховати в собі найкращі риси характеру, навчитися своїми справами та вчинками приносити користь собі, родині, Україні.

У НВК постійно проводяться заходи патріотичного спрямування, які сприяють національній самоідентифікації учнів: (слайди)

-       пам’ять героїв Крут,

-       День української писемності та мови,

-       пам'ять жертв Голодомору «Україна пам’ятає, світ визнає»,

-       День Соборності України та ін.

-       День пам’яті Небесної сотні;

-       День вишиванки.

          - Створено стенди щодо національно-патріотичного спрямування.

 

Дитячий садок

 

У навчально-виховному закладі діє дитячий садок « Сонечко» (слайд)

Дитячий садок розміщується на  1 поверсі і має ігрову кімнату (слайд) та спальню, яка розрахована на 18 ліжко-місць (слайд).

Кількісний склад дитячого садка:

2017-2018н.р. – 15 вихованців.

Напрям роботи дитячого садка: « Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку» (слайд)

Вихователі дитячого садка цілеспрямовано працюють на розвиток національної культури, проводять тижні безпеки життєдіяльності ( слайди), заходи щодо національно –патріотичного виховання (слайд).

 

Фінансово-господарська діяльність

2017-2018 н.р.

Бюджетні кошти :  - ремонт внутрішньої вбиральні для вихованців НВК– 5 тис.;

                                 - каналізаційні труби та зливна труба. – 5 тис. грн.;

                                - енергозберігаючі лампочки – 20 шт. – 1212 грн.;

                                 - Подарунки на Миколая – 16 шт. -  1024 грн

                                - телевізор « Томсон» - 10 000 тис. грн.

                                 - ноутбук « Леново»  - 7 000 тис. грн.

                                - харчування дітей пільгових категорій 1-9 кл. та дитсадка 32 448 тис. грн.

                                 - оплата теплопостачання – 449 500 тис. грн.

                                 - оплата електроенергії – 32 700 тис. грн. 

 

  Сільська рада – 500 грн.- заміна зливних бачків;

                               2 тис.387 грн.- новорічні подарунки

                               2 тис. 613 грн. – оформлення шкільного коридору;

1        тис. 950 грн. закупівля та перезарядка вогнегасників  

26 253 грн. – харчування непільгових категорій  1-4 кл.                   

Позабюджетні надходження :

  • ФГ Олефіренка Д.В.- 2 000 – катриджі 3 шт., установка та чорнила;
  • ФГ «Левада» -  3000 – для ремонту дитсадка;
  • ФГ «Аграрник-К» - 4 700  закупівля парт 1 класу.
  • ФГ»Аграрник –К» -3 500 подарунки до Миколая;

Всього 13 200

 

Благодійна батьківська допомога – 8тис – ремонт навчального приміщення, 200 грн. – кронштейн до телевізора

 

 

Пріоритетні завдання НВК в новому навчальному році

 

В 2018-2019 н.р. педагогічний та учнівський колективи працюватимуть над «Створенням освітнього середовища на принципах національно-патріотичного виховання в умовах сільської школи» в якій учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, використовуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти на основі національно-патріотичного виховання , тобто формування креативної особистості, здатної до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Така організація роботи потребує запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі, впровадженню педагогічних технологій, які створюють сприятливі умови для вирішення даного питання:

· інтерактивні технології розвивають комунікативні навички та активність;

· проектні технології, створюють можливості для самостійних досліджень;

· тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливості експериментувати у сфері національно-патріотичного виховання;

· проекти у виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань.

·         Системний моніторинг освітнього рівня учнів;

·  Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання народознавчих традицій;

·  Підвищення рівня педагогічної майстерності через проведення методичних заходів, які б розширювали знання і практичний досвід вчителів, щодо впровадження елементів національно-патріотичного виховання на уроках;

·  Стимулювання творчості, демонстрація позитивних здобутків, створення атмосфери пошуку.

·  Удосконалювати систему роботи вчителів та вихователів у контексті роботи над проблемою